Materials didàctics

Disposem de dossiers didàctics per preparar les visites i els tallers.

Visita "Mil anys d'història d'un monestir"
Dossier per a l'alumne

Taller "De l'hort al mercat"
Dossier per a l'alumne
Dossier per al professor

Informació i reserves
+34 93 875 94 01
info@monstbenet.com

Materials didàctics per a escoles a MSB